Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:n JA 24 §:n MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE
(rekisteriseloste ja informointiasiakirja yhdistettyinä)

 

1. Rekisterin pitäjä

K.A Weiste Oy (y-tunnus: 0215425-7)
Kalle Weisteen katu  4
00720 Helsinki
p. 09351800
Fax. 09345 4339
E-mail: legend@weiste.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Hiltunen
Kalle Weisteen katu  4
00720 Helsinki
p. 0935180137
Fax. 09345 4339
E-mail: mikko.hiltunen@weiste.fi


3. Rekisterin nimi

K.A Weiste Oy – Asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään K.A Weiste Oy:n asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteiden ylläpitoon, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakasyrityksen ja yhteyshenkilön:

Yksilöintitiedot:
Asiakasnumero
Nimi (yrityksiltä myös y-tunnus ja/tai VAT-numero)
Puhelinnumero
Fax-numero
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Salasana

Osoitetiedot (toimipiste sekä toimitus- ja laskutusosoitteet):
Katuosoite                                                               
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa

Asiakashistoria:
Tilaushistoria
Toimitustavat ja -ehdot                       
Laskutus- ja maksuhistoria
Luottotiedot (toimittaja: Suomen Asiakastieto Oy)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä asiakkaalta verkkosivujen kautta, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset. ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta (esim. asiakkaan omasta tai viranomaisen  lakiin perustuvasta pyynnöstä). Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolelle.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään K.A Weiste Oy:n toimitiloissa. Ulkopuolisilta on aineistoon pääsy estetty. Rekisterin sähköinen aineisto on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteri on suojattu mm. palomuurilla.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä ja saada tiedoistaan kopio. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterin vastuuhenkilölle.

 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti rekisterin vastuuhenkilölle. Rekisterin ylläpitäjä voi korjata virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja myös omatoimisesti.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi kieltää omien tietojensa käyttämisen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

 

12. Evästeet


K.A.Weiste Oy:n verkkosivuilla käyttää ns. evästetoimintoa (eng. Cookies). Evästeiden avulla sivuston ylläpitäjä tunnistaa sivustolla vierailleiden IP-osoitteen, internetselaimen sekä käytetyt sivut. Evästeillä kerättyä tietoa käytämme verkkosivuston parantamiseen ja tarjotaksemme käyttäjille yksilöityjen tarpeiden mukaista tietoa. Eväste tallentuu vierailijan koneelle vahingoittamatta tietokonetta tai käyttäjän tiedostoja.

Mikäli verkkosivuston käyttäjä ei halua meidän saavan edellämainittuja tietoja evästeiden avulla, tulee käyttäjän kytkeä eväste-toiminto pois käytöstä selaimensa asetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin vaikuttaa joidenkin sivuston ominaisuuksien toimintaan. Käyttäjä voi myös jälkeenpäin poistaa tietokoneelleen tallennetut evästeet niin halutessaan.